Poboación asalariada por tipo de contrato ou relación laboral, sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 865,3 865,1 876,2
De duración indefinida 633,0 641,5 642,4
Temporal 232,3 223,6 233,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
25-07-2019
Compartir: