Taxa de paro por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Porcentaxes
Idade=Total Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 15,1 12,0 12,5
Homes 14,2 11,3 12,1
Mulleres 16,0 12,8 12,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-04-2020
Compartir: