Poboación inactiva por clase principal de inactividade, sexo e grupos de idade. Galicia e provincias. Ano 2014

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 1.094,7 465,3 629,5
Estudiantes 135,9 67,8 68,2
Retirados, xubilados e pensionistas 629,8 304,0 325,8
Labores da casa 217,7 32,7 185,1
Outros 104,0 55,3 48,7
Non sabe. Non refire estado de inactividade 7,2 5,5 1,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-01-2021
Compartir: