Vivendas por tipoloxía de actividade

Unidade: Miles de vivendas
Espazo=Galicia
  2016/III2017/II2017/III
Total 1.088,3 1.090,2 1.089,2
Fogares con polo menos un activo 745,9 744,8 744,6
Todos os activos son ocupados 570,1 570,7 584,2
Todos os activos son parados 72,1 68,5 61,7
Con ocupados e parados 103,8 105,7 98,7
Fogares nos que non hai ningún activo 342,3 345,4 344,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
18-12-2018
Compartir: