Vivendas por tipoloxía de actividade

Unidade: Miles de vivendas
Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 1.088,2 1.089,6 1.090,5
Fogares con polo menos un activo 745,1 739,0 741,1
Todos os activos son ocupados 579,8 604,5 601,6
Todos os activos son parados 68,9 54,2 55,0
Con ocupados e parados 96,4 80,3 84,5
Fogares nos que non hai ningún activo 343,1 350,6 349,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
24-10-2019
Compartir: