Vivendas por tipoloxía de actividade

Unidade: Miles de vivendas
Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 1.088,5 1.090,5 1.092,6
Fogares con polo menos un activo 744,8 741,1 744,9
Todos os activos son ocupados 590,5 601,6 617,1
Todos os activos son parados 60,6 55,0 52,2
Con ocupados e parados 93,7 84,5 75,6
Fogares nos que non hai ningún activo 343,7 349,5 347,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-01-2021
Compartir: