Ocupados entre 16 e 29 anos por tipo de xornada e sexo

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  2016/III2017/II2017/III
Total 126,6 122,7 128,7
Completa 98,2 88,1 97,0
Parcial 28,3 34,6 31,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
26-07-2018
Compartir: