Poboación ocupada entre 16 e 29 anos por tipo de xornada e sexo

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 115,6 122,3 114,6
Completa 83,8 89,8 81,8
Parcial 31,8 32,5 32,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-04-2020
Compartir: