Poboación ocupada entre 16 e 29 anos por tipo de xornada e sexo

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 122,2 114,6 123,9
Completa 90,6 81,8 89,9
Parcial 31,6 32,8 34,0

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
25-07-2019
Compartir: