Poboación entre 16 e 29 anos por sexo e relación coa actividade económica

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  2016/III2017/II2017/III
Total 326,8 322,5 321,1
Activos 175,6 166,5 171,6
Poboación ocupada 126,6 122,7 128,7
Poboación parada 49,0 43,8 42,9
Inactivos 151,2 156,0 149,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
25-10-2018
Compartir: