Poboación entre 16 e 29 anos por sexo e relación coa actividade económica

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 319,2 317,9 317,6
Activos 155,8 155,8 148,9
Poboación ocupada 115,6 122,3 114,6
Poboación parada 40,2 33,4 34,3
Inactivos 163,4 162,1 168,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
25-07-2019
Compartir: