Poboación entre 16 e 29 anos por sexo e relación coa actividade económica

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 318,7 317,6 317,6
Activos 159,1 148,9 154,2
Poboación ocupada 122,2 114,6 123,9
Poboación parada 37,0 34,3 30,2
Inactivos 159,6 168,7 163,4

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-01-2020
Compartir: