Asalariados entre 16 e 29 anos por sexo, grupos de idade e tipo de contrato ou relación laboral

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=de 16 a 29 anos Espazo=Galicia
  2016/III2017/II2017/III
Total 114,9 110,7 118,0
De duración indefinida 42,0 39,3 40,1
Temporal 72,9 71,4 77,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
25-10-2018
Compartir: