Poboación asalariada entre 16 e 29 anos por sexo, grupos de idade e tipo de contrato ou relación laboral

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=de 16 a 29 anos Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 103,9 112,8 104,7
De duración indefinida 39,3 47,9 42,4
Temporal 64,6 64,9 62,3

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
24-10-2019
Compartir: