Poboación asalariada entre 16 e 29 anos por sexo, grupos de idade e tipo de contrato ou relación laboral

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=de 16 a 29 anos Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 112,3 104,7 112,6
De duración indefinida 41,1 42,4 42,7
Temporal 71,2 62,3 69,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-01-2020
Compartir: