Poboación de 16 e máis anos dos sete grandes concellos de Galicia por sexo e relación coa actividade económica. Ano 2017/III

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  TotalActivosPoboación ocupadaPoboación paradaPoboación inactiva
A Coruña 215,8 121,5 103,6 17,9 94,3
Lugo 90,0 54,9 48,9 6,0 35,1
Ourense 96,9 55,9 47,4 8,5 41,0
Pontevedra 71,5 40,4 33,8 6,6 31,1
Santiago de Compostela 87,1 56,6 48,2 8,5 30,4
Vigo 256,7 149,5 122,3 27,2 107,1
Ferrol 56,4 24,3 19,5 4,8 32,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
18-12-2018
Compartir: