Poboación de 16 e máis anos dos sete grandes concellos de Galicia por sexo e relación coa actividade económica. Ano 2019/I

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  TotalActivosPoboación ocupadaPoboación paradaPoboación inactiva
A Coruña 216,1 119,1 107,4 11,7 97,0
Lugo 87,9 51,3 47,4 3,9 36,6
Ourense 94,1 52,5 44,3 8,2 41,6
Pontevedra 70,4 40,3 33,3 7,0 30,1
Santiago de Compostela 82,1 50,3 47,7 2,6 31,8
Vigo 254,1 144,5 122,2 22,3 109,6
Ferrol 56,4 29,9 25,4 4,5 26,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
28-07-2020
Compartir: