Taxas de actividade, ocupación e paro para a poboación de 16 e máis anos dos sete grandes concellos de Galicia. Ano 2017/III

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Taxa actividadeTaxa ocupaciónTaxa paro
A Coruña 56,3 48,0 14,7
Lugo 61,0 54,3 10,9
Ourense 57,7 48,9 15,2
Pontevedra 56,5 47,3 16,4
Santiago de Compostela 65,0 55,3 15,0
Vigo 58,3 47,7 18,2
Ferrol 43,1 34,6 19,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
18-12-2018
Compartir: