Taxas de actividade, ocupación e paro para a poboación de 16 e máis anos dos sete grandes concellos de Galicia. Ano 2019/I

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Taxa actividadeTaxa ocupaciónTaxa paro
A Coruña 55,1 49,7 9,8
Lugo 58,4 53,9 7,7
Ourense 55,8 47,1 15,6
Pontevedra 57,3 47,4 17,3
Santiago de Compostela 61,2 58,1 5,2
Vigo 56,9 48,1 15,4
Ferrol 53,0 45,0 15,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
24-10-2019
Compartir: