Taxas de actividade, ocupación e paro para a poboación de 16 e máis anos dos sete grandes concellos de Galicia. Ano 2019/II

Unidade: Porcentaxes
Espazo=Galicia
  Taxa actividadeTaxa ocupaciónTaxa paro
A Coruña 54,9 49,5 9,8
Lugo 59,7 55,4 7,2
Ourense 56,4 49,6 12,1
Pontevedra 55,8 47,5 14,8
Santiago de Compostela 63,8 59,9 6,2
Vigo 59,2 50,2 15,3
Ferrol 49,9 42,0 15,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
28-01-2020
Compartir: