Persoas ocupadas ou que traballaron no último ano que tiveron algún accidente con lesión durante a xornada laboral, segundo o tempo que estiveron sen traballar. Galicia. Ano 2013

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 25,3
Ningún día 4,3
Aínda non está traballando, pero espera volver traballar de novo 4
Polo menos 1 día, pero menos de 7 días 3,7
Polo menos 1 semana, pero menos de 2 semanas 2,1
Polo menos 2 semanas, pero menos de 1 mes 1,8
Polo menos 1 mes, pero menos de 3 meses 6
Entre 3 e 12 meses ou non espera volver traballar 3,1
Non sabe 0,3

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: O accidente durante a xornada laboral o en traxectos debeu ocorrer nos 12 meses anteriores ao domingo da semana de referencia.
01-12-2014
Compartir: