Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente, segundo se tiveron ou non algunha enfermidade, por sexo e grupos de idade. Galicia. Ano 2013

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  TotalSiNonNon sabe
Total 2066,3 375,7 1689,8 0,8
Entre 16 e 24 anos 78,1 4,1 74 _
Entre 25 e 34 anos 327 30,6 296,2 0,2
Entre 35 e 44 anos 430,2 49,1 380,8 0,3
Entre 45 e 54 anos 408 68,8 339,1 0,2
De 55 e máis anos 823,1 223,2 599,8 0,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: A enfermidade ou problema de saúde debeu ocorrer nos 12 meses anteriores ao domingo da semana de referencia.
Inclúense tanto as enfermidades provocadas ou empeoradas polo traballo como as que non.

01-12-2014
Compartir: