Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente que tiveron algunha enfermidade, segundo se foi ou non provocada ou empeorada polo traballo, por sexo e grupos de idade. Galicia. Ano 2013

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Espazo=Galicia
  TotalSiNonNon sabe
Total 375,7 90,1 263,5 22
Entre 16 e 34 anos 34,7 6,3 27 1,3
Entre 35 e 54 anos 117,9 43,2 69,9 4,8
De 55 e máis anos 223,2 40,6 166,6 16

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: A enfermidade ou problema de saúde debeu ocorrer nos 12 meses anteriores ao domingo da semana de referencia.
01-12-2014
Compartir: