Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente que tiveron algunha enfermidade laboral, por tipo de enfermidade e sexo. Galicia. Ano 2013

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 90,1 43,2 47
Problema óseo, articular ou muscular 64,2 26,7 37,5
Problema respiratorio ou pulmonar 4,1 3,1 1
Estrés, depresión ou ansiedade 8,3 4,8 3,5
Enfermidade ou ataque cardíaco, ou outros problemas do sistema circulatorio 4 3 1
Outro tipo de problema de saúde 9,5 5,6 3,9

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: A enfermidade ou problema de saúde debeu ocorrer nos 12 meses anteriores ao domingo da semana de referencia.
01-12-2014
Compartir: