Persoas ocupadas ou que traballaron anteriormente que tiveron algunha enfermidade laboral, segundo se esta enfermidade limita ou non as súas actividades cotiás, por sexo e grupos de idade. Galicia. Ano 2013

Unidade: Miles de persoas
Grupos de idade=Total Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 90,1 43,2 47
Non, en absoluto 14,3 7,3 6,9
Si, en certa medida 32,2 13,7 18,5
Si, considerablemente 43,5 22 21,5
Non sabe 0,2 0,2 _

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
Nota: A enfermidade ou problema de saúde debeu ocorrer nos 12 meses anteriores ao domingo da semana de referencia.
01-12-2014
Compartir: