Media e mediana das bases de cotización por sexo e grupos de idade. Réxime xeral. Ano 2015

Unidade: Euros/mes
Unidade=Media Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 1.499 1.662 1.341
De 16 a 24 anos 841 938 738
De 25 a 34 anos 1.285 1.390 1.194
De 35 a 44 anos 1.577 1.750 1.417
De 45 a 54 anos 1.657 1.866 1.442
De 55 a 64 anos 1.787 1.961 1.594
65 ou máis anos 1.585 1.721 1.393

Fonte: Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: 
  • Só se tiveron en conta as bases de cotización dos traballadores afiliados no réxime xeral.
  • Excluíronse as bases de cotización dos afiliados dentro dalgún sistema especial de cotización do réxime xeral.
  • Non se tiveron en conta a base do primeiro mes da relación laboral nin a do último sempre e cando non se correspondesen cunha mensualidade completa.

31-10-2018
Compartir: