Media e mediana das bases de cotización por sexo e grandes concellos. Réxime xeral. Ano 2015

Unidade: Euros/mes
Espazo=Galicia
  MediaMediana
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
15030 Coruña, A 1.655 1.807 1.526 1.426 1.562 1.305
15036 Ferrol 1.544 1.775 1.301 1.453 1.668 1.144
15078 Santiago de Compostela 1.708 1.827 1.599 1.524 1.628 1.398
27028 Lugo 1.537 1.603 1.481 1.365 1.429 1.293
32054 Ourense 1.486 1.594 1.400 1.250 1.410 1.121
36038 Pontevedra 1.571 1.734 1.444 1.436 1.539 1.291
36057 Vigo 1.617 1.795 1.448 1.441 1.616 1.247

Fonte: Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: 
  • Só se tiveron en conta as bases de cotización dos traballadores afiliados no réxime xeral.
  • Excluíronse as bases de cotización dos afiliados dentro dalgún sistema especial de cotización do réxime xeral.
  • Non se tiveron en conta a base do primeiro mes da relación laboral nin a do último sempre e cando non se correspondesen cunha mensualidade completa.

31-10-2018
Compartir: