Ocupados de 16 e máis anos expostos a varios factores adversos para a súa saúde física, segundo o factor con maior efecto negativo, por sexo e grupos de idade. Galicia. Ano 2013

Unidade: Miles de persoas
Grupos de idade=Total Espazo=Galicia
  Total
Total 411,9
Adopción de posturas ou realización de movementos difíciles que formen parte do traballo 93,5
Manexo de cargas pesadas 107
Ruído ou forte vibración 32,2
Substancias químicas, po, fumes ou gases 56
Actividades que impliquen un grande esforzo visual 21,1
Risco de accidentes 102,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de Poboación Activa
01-12-2014
Compartir: