Poboación de 16 ou máis anos que no ano de referencia estivo afiliada en alta laboral segundo o tempo traballado nese ano e a idade. Ano 2014

Espazo=Galicia
  TotalMenos de 1 mesDe 1 mes a menos de 6 mesesDe 6 meses a menos de 1 anoTodo o ano
Total 1.092.075 37.450 143.525 191.850 719.250
De 16 a 24 anos 58.625 9.750 22.125 15.450 11.300
De 25 a 34 anos 244.150 10.600 43.175 64.850 125.525
De 35 a 44 anos 330.050 8.925 38.600 56.350 226.175
De 45 a 54 anos 273.650 5.650 24.150 34.975 208.875
De 55 a 64 anos 168.300 * * 15.500 139.550
65 ou máis anos 17.300 * * 4.725 7.825

Fonte: Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: O tempo traballado no ano inclúe o tempo traballado por conta allea e por conta propia.
(*) Poucas observacións mostrais, polo que o dato está afectado por un alto erro de mostraxe

31-10-2018
Compartir: