Poboación de 16 ou máis anos que no ano de referencia estivo afiliada en alta laboral segundo o tempo traballado nese ano e a idade. Ano 2015

Espazo=Galicia
  TotalMenos de 1 mesDe 1 mes a menos de 6 mesesDe 6 meses a menos de 1 anoTodo o ano
Total 1.112.650 36.625 140.275 209.375 726.375
De 16 a 24 anos 64.800 10.150 24.675 19.425 10.550
De 25 a 34 anos 237.350 9.325 39.900 67.875 120.250
De 35 a 44 anos 336.175 9.075 34.625 61.350 231.125
De 45 a 54 anos 280.475 5.150 25.200 38.000 212.125
De 55 a 64 anos 176.400 2.325 11.625 18.550 143.900
65 ou máis anos 17.450 600 * 4.250 4.175 8.425

Fonte: Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: O tempo traballado no ano inclúe o tempo traballado por conta allea e por conta propia.
31-10-2018
Compartir: