Poboación que no ano de referencia estivo afiliada en alta laboral por conta allea segundo o intervalo de salario bruto anual, o tempo traballado e o sexo. Ano 2014

Sexo=Total Espazo=Galicia
  TotalTodo o anoParte do ano
Total 873.550 523.725 349.825
Ata 6.000,00 € 197.550 19.825 177.725
De 6.000,01 € a 8.000,00 € 47.825 15.625 32.200
De 8.000,01 € a 10.000,00 € 50.850 21.025 29.825
De 10.000,01 € a 12.000,00 € 49.175 26.250 22.925
De 12.000,01 € a 15.000,00 € 88.250 62.475 25.775
De 15.000,01 € a 20.000,00 € 149.050 128.150 20.900
De 20.000,01 € a 30.000,00 € 131.275 120.250 11.025
De 30.000,01 € a 40.000,00 € 52.150 49.475 2.675
Máis de 40.000,00 € 47.550 45.225 2.325

Fonte: Elaboración propia a partir da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
Nota: A suma das categorías da variable intervalo de salario bruto anual non coincide co total debido a que hai persoas na mostra para as que non se dispón de información salarial
31-10-2018
Compartir: