Media/mediana do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano, o sexo e a idade. Ano 2015

Sexo=Total Unidade=Media Espazo=Galicia
  TotalTodo o anoParte do ano
Total 16.733 23.018 7.622
De 16 a 24 anos 5.154 12.894 3.953
De 25 a 34 anos 12.301 17.750 7.646
De 35 a 44 anos 17.450 22.514 8.439
De 45 a 54 anos 20.578 25.647 8.404
De 55 a 64 anos 22.232 26.048 9.704
65 ou máis anos 18.621 39.983 7.881

Fonte: Elaboración propia a partir da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
31-10-2018
Compartir: