Media/mediana do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano, o sexo e a idade. Ano 2015

Idade=Total Espazo=Galicia
  TotalTodo o anoParte do ano
Media
      Total 16.733 23.018 7.622
      Homes 18.930 26.029 8.513
      Mulleres 14.394 19.781 6.688
Mediana
      Total 14.206 18.837 5.643
      Homes 16.321 20.641 6.359
      Mulleres 12.160 16.519 4.982

Fonte: Elaboración propia a partir da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
31-10-2018
Compartir: