Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Sexo=Total Idade=Total
  2016/Setembro2017/Xuño2017/Setembro
Galicia 923.370 931.574 945.472
         15030 Coruña, A 83.801 84.709 85.841
         15036 Ferrol 17.731 18.031 18.234
         15078 Santiago de Compostela 35.806 36.261 36.795
         27028 Lugo 35.614 35.834 36.249
         32054 Ourense 34.885 35.056 35.501
         36038 Pontevedra 26.976 27.530 27.816
         36057 Vigo 100.205 102.120 103.427

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2018
Compartir: