Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Sexo=Total Idade=Total
  2018/Setembro2019/Xuño2019/Setembro
Galicia 966.059 974.135 969.998
         15030 Coruña, A 87.364 88.377 88.097
         15036 Ferrol 18.632 18.594 18.325
         15078 Santiago de Compostela 37.424 38.111 37.926
         27028 Lugo 36.727 37.038 36.925
         32054 Ourense 36.049 36.177 36.134
         36038 Pontevedra 28.634 29.094 29.044
         36057 Vigo 106.774 107.839 106.942

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-07-2020
Compartir: