Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Sexo=Total Idade=Total
  2016/Setembro2017/Xuño2017/Setembro
Galicia 923.370 931.574 945.472
   A Coruña 389.255 393.009 399.146
   Lugo 116.566 116.405 118.268
   Ourense 97.404 96.297 98.255
   Pontevedra 320.145 325.863 329.803

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2018
Compartir: