Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Sexo=Total Idade=Total
  2018/Setembro2019/Xuño2019/Setembro
Galicia 966.059 974.135 969.998
   A Coruña 406.987 410.726 409.276
   Lugo 118.978 119.743 119.155
   Ourense 99.872 99.270 99.472
   Pontevedra 340.222 344.396 342.095

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-07-2020
Compartir: