Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Ferrol
  TotalHomesMulleres
2015/Setembro 17.736 9.013 8.723
2015/Decembro 17.846 8.871 8.975
2016/Marzo 17.631 8.839 8.792
2016/Xuño 17.759 8.956 8.803
2016/Setembro 17.731 8.863 8.868
2016/Decembro 18.020 8.906 9.114
2017/Marzo 17.814 8.905 8.909
2017/Xuño 18.031 9.092 8.939
2017/Setembro 18.234 9.183 9.051
2017/Decembro 18.402 9.188 9.214
2018/Marzo 18.392 9.215 9.177
2018/Xuño 18.543 9.295 9.248

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

27-07-2018
Compartir: