Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Ferrol
  TotalHomesMulleres
2017/Setembro 18.234 9.183 9.051
2017/Decembro 18.402 9.188 9.214
2018/Marzo 18.392 9.215 9.177
2018/Xuño 18.543 9.295 9.248
2018/Setembro 18.632 9.383 9.249
2018/Decembro 18.601 9.268 9.333
2019/Marzo 18.628 9.351 9.277
2019/Xuño 18.594 9.304 9.290
2019/Setembro 18.325 9.137 9.188
2019/Decembro 18.555 9.126 9.429
2020/Marzo 17.674 8.611 9.063
2020/Xuño 17.760 8.750 9.010

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-07-2020
Compartir: