Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Santiago de Compostela
  TotalHomesMulleres
2015/Setembro 35.110 16.994 18.116
2015/Decembro 35.029 16.804 18.225
2016/Marzo 34.955 16.817 18.138
2016/Xuño 35.394 17.149 18.245
2016/Setembro 35.806 17.402 18.404
2016/Decembro 35.721 17.217 18.504
2017/Marzo 35.676 17.221 18.455
2017/Xuño 36.261 17.597 18.664
2017/Setembro 36.795 17.852 18.943
2017/Decembro 36.382 17.571 18.811
2018/Marzo 36.669 17.827 18.842
2018/Xuño 37.340 18.196 19.144

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

27-07-2018
Compartir: