Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Santiago de Compostela
  TotalHomesMulleres
2017/Setembro 36.795 17.852 18.943
2017/Decembro 36.382 17.571 18.811
2018/Marzo 36.669 17.827 18.842
2018/Xuño 37.340 18.196 19.144
2018/Setembro 37.424 18.285 19.139
2018/Decembro 37.074 18.039 19.035
2019/Marzo 37.442 18.290 19.152
2019/Xuño 38.111 18.611 19.500
2019/Setembro 37.926 18.514 19.412
2019/Decembro 37.749 18.318 19.431
2020/Marzo 36.866 17.916 18.950
2020/Xuño 36.490 17.862 18.628

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-07-2020
Compartir: