Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Lugo
  TotalHomesMulleres
2016/Decembro 35.523 16.875 18.648
2017/Marzo 35.349 16.788 18.561
2017/Xuño 35.834 17.091 18.743
2017/Setembro 36.249 17.302 18.947
2017/Decembro 36.251 17.135 19.116
2018/Marzo 35.995 17.052 18.943
2018/Xuño 36.487 17.321 19.166
2018/Setembro 36.727 17.522 19.205
2018/Decembro 36.736 17.343 19.393
2019/Marzo 36.638 17.356 19.282
2019/Xuño 37.038 17.606 19.432
2019/Setembro 36.925 17.552 19.373

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2019
Compartir: