Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Ourense
  TotalHomesMulleres
2017/Setembro 35.501 16.979 18.522
2017/Decembro 35.561 16.821 18.740
2018/Marzo 35.478 16.800 18.678
2018/Xuño 35.852 17.150 18.702
2018/Setembro 36.049 17.287 18.762
2018/Decembro 35.894 16.931 18.963
2019/Marzo 35.737 16.897 18.840
2019/Xuño 36.177 17.159 19.018
2019/Setembro 36.134 17.180 18.954
2019/Decembro 36.302 17.000 19.302
2020/Marzo 35.365 16.597 18.768
2020/Xuño 35.262 16.744 18.518

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-07-2020
Compartir: