Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Ourense
  TotalHomesMulleres
2014/Decembro 34.363 16.204 18.159
2015/Marzo 34.015 16.156 17.859
2015/Xuño 34.159 16.301 17.858
2015/Setembro 34.427 16.458 17.969
2015/Decembro 34.639 16.329 18.310
2016/Marzo 34.361 16.284 18.077
2016/Xuño 34.691 16.524 18.167
2016/Setembro 34.885 16.675 18.210
2016/Decembro 35.077 16.545 18.532
2017/Marzo 34.831 16.464 18.367
2017/Xuño 35.056 16.770 18.286
2017/Setembro 35.501 16.979 18.522

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

27-10-2017
Compartir: