Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Pontevedra
  TotalHomesMulleres
2015/Decembro 26.282 12.689 13.593
2016/Marzo 26.156 12.719 13.437
2016/Xuño 26.629 13.053 13.576
2016/Setembro 26.976 13.143 13.833
2016/Decembro 26.938 13.045 13.893
2017/Marzo 26.745 13.041 13.704
2017/Xuño 27.530 13.438 14.092
2017/Setembro 27.816 13.600 14.216
2017/Decembro 27.638 13.445 14.193
2018/Marzo 27.760 13.504 14.256
2018/Xuño 28.544 13.982 14.562
2018/Setembro 28.634 14.033 14.601

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2018
Compartir: