Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Pontevedra
  TotalHomesMulleres
2016/Decembro 26.938 13.045 13.893
2017/Marzo 26.745 13.041 13.704
2017/Xuño 27.530 13.438 14.092
2017/Setembro 27.816 13.600 14.216
2017/Decembro 27.638 13.445 14.193
2018/Marzo 27.760 13.504 14.256
2018/Xuño 28.544 13.982 14.562
2018/Setembro 28.634 14.033 14.601
2018/Decembro 28.314 13.761 14.553
2019/Marzo 28.592 13.927 14.665
2019/Xuño 29.094 14.174 14.920
2019/Setembro 29.044 14.193 14.851

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2019
Compartir: