Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Vigo
  TotalHomesMulleres
2016/Decembro 100.507 50.181 50.326
2017/Marzo 100.256 50.392 49.864
2017/Xuño 102.120 51.742 50.378
2017/Setembro 103.427 52.348 51.079
2017/Decembro 103.074 51.627 51.447
2018/Marzo 103.512 52.194 51.318
2018/Xuño 106.465 54.268 52.197
2018/Setembro 106.774 54.184 52.590
2018/Decembro 105.508 52.770 52.738
2019/Marzo 106.483 53.645 52.838
2019/Xuño 107.839 54.554 53.285
2019/Setembro 106.942 53.962 52.980

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2019
Compartir: