Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Vigo
  TotalHomesMulleres
2015/Decembro 98.810 49.527 49.283
2016/Marzo 98.597 49.688 48.909
2016/Xuño 100.079 50.783 49.296
2016/Setembro 100.205 50.709 49.496
2016/Decembro 100.507 50.181 50.326
2017/Marzo 100.256 50.392 49.864
2017/Xuño 102.120 51.742 50.378
2017/Setembro 103.427 52.348 51.079
2017/Decembro 103.074 51.627 51.447
2018/Marzo 103.512 52.194 51.318
2018/Xuño 106.465 54.268 52.197
2018/Setembro 106.774 54.184 52.590

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-10-2018
Compartir: