Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Vigo
  TotalHomesMulleres
2017/Setembro 103.427 52.348 51.079
2017/Decembro 103.074 51.627 51.447
2018/Marzo 103.512 52.194 51.318
2018/Xuño 106.465 54.268 52.197
2018/Setembro 106.774 54.184 52.590
2018/Decembro 105.508 52.770 52.738
2019/Marzo 106.483 53.645 52.838
2019/Xuño 107.839 54.554 53.285
2019/Setembro 106.942 53.962 52.980
2019/Decembro 107.410 53.601 53.809
2020/Marzo 104.329 52.155 52.174
2020/Xuño 105.156 53.185 51.971

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

29-07-2020
Compartir: