Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Idade=Total Espazo=Vigo
  TotalHomesMulleres
2014/Decembro 96.551 48.482 48.069
2015/Marzo 96.630 48.941 47.689
2015/Xuño 97.991 49.828 48.163
2015/Setembro 98.631 50.191 48.440
2015/Decembro 98.810 49.527 49.283
2016/Marzo 98.597 49.688 48.909
2016/Xuño 100.079 50.783 49.296
2016/Setembro 100.205 50.709 49.496
2016/Decembro 100.507 50.181 50.326
2017/Marzo 100.256 50.392 49.864
2017/Xuño 102.120 51.742 50.378
2017/Setembro 103.427 52.348 51.079

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.

27-10-2017
Compartir: