Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Conta de explotación=Total soldos e salarios Espazo=Galicia
  20082015
Agricultura e pesca (A) 505.492 535.147
Enerxía e industria (B,C,D,E) 3.862.064 3.035.462
Construción (F) 2.446.176 1.326.971
Comercio, transporte, hostalería,... (G-N) 7.314.320 6.969.884
Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T) 7.088.268 7.201.712
Total 21.216.320 19.069.176

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
  • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
  • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
  • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
  • IV: Educación superior e doutoramento.
    O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
    O ano 2015 é provisional

    15-12-2017
Compartir: