Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  HomesMulleres
Agricultura e pesca (A) 1.013.265 891.399
Enerxía e industria (B,C,D,E) 262.413 86.675
Construción (F) 1.177.502 33.934
Comercio, transporte, hostalería,... (G-N) 1.739.238 979.063
Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T) 305.020 388.794
Total 4.497.439 2.379.864

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
  • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
  • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
  • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
  • IV: Educación superior e doutoramento.
    O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
    O ano 2015 é provisional

    15-12-2017
Compartir: