Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Conta de explotación=Total Espazo=Galicia
  20082015
Agricultura e pesca (A) 59.243 65.071
   Industria manufactureira (C) 818.071 667.443
   Resto de industria e enerxía (B,D,E) 38.161 43.613
Construción (F) 179.765 110.765
Comercio, transporte, hostalería,... (G-N) 2.859.564 2.935.953
Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T) 4.118.290 4.355.629
Total 8.073.094 8.178.474

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
  • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
  • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
  • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
  • IV: Educación superior e doutoramento.
    O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
    O ano 2015 é provisional

    15-12-2017
Compartir: