Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Conta de explotación=Total Espazo=Galicia
  20082015
Agricultura e pesca (A) 446.249 470.076
   Industria manufactureira (C) 2.698.350 2.041.714
   Resto de industria e enerxía (B,D,E) 307.482 282.692
Construción (F) 2.266.411 1.216.206
Comercio, transporte, hostalería,... (G-N) 4.454.756 4.033.931
Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T) 2.969.978 2.846.083
Total 13.143.226 10.890.702

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
  • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
  • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
  • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
  • IV: Educación superior e doutoramento.
    O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
    O ano 2015 é provisional

    15-12-2017
Compartir: