Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Conta de produción=Total Espazo=Galicia
  2008201120132015
Renda mixta        
   Homes 5.650.623 4.504.839 4.477.254 4.497.439
   Mulleres 2.618.017 2.337.859 2.430.174 2.379.864
   Total renda mixta 8.268.640 6.842.698 6.907.428 6.877.303

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
  • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
  • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
  • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
  • IV: Educación superior e doutoramento.
    O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
    O ano 2015 é provisional

    15-12-2017
Compartir: