Consumo final por grupo de produtos e tipo de fogar. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Grupos de produtos=Total Espazo=Galicia
  2008201120132015
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios 19.444.850 17.410.923 14.940.519 16.505.576
II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas 6.022.201 5.776.652 4.462.060 4.896.127
III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas 9.613.999 10.343.607 12.028.737 11.190.497
IV: Outros fogares 852.770 1.522.633 2.574.239 1.577.583

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: