Consumo final por grupo de produtos e tipo de fogar. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.166.266 756.100
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 619.561 167.415
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 855.749 241.948
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 2.844.674 929.405
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 599.012 193.019
Grupo 06. Saúde 567.270 185.328
Grupo 07. Transportes 1.985.081 582.828
Grupo 08. Comunicacións 429.356 118.451
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.416.971 261.773
Grupo 10. Ensino 226.526 98.647
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 3.569.562 990.516
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.225.548 370.697
Total 16.505.576 4.896.127

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: